Włącz edukację

Czym jest edukacja włączająca?
Forma organizacji wychowania i kształcenia uczniów z naturalnie zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, ukierunkowana na uczenie się aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty i wzajemnego wspierania się w dążeniu do integralnego rozwoju wszystkich jej członków.

Rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz pełne włączenie w życie społeczne.

Włączenie to proces, który pomaga pokonywać bariery ograniczające obecność, uczestnictwo i osiągnięcia uczniów.

Zapraszamy na stronę Ministerstwa Edukacji i Nauki, która dotyczy edukacji włączającej – kliknij TUTAJ

Profesjonalne kadry dla edukacji włączającej
szkolenia i doradztwo dla kadr oświaty i nadzoru

w województwie świętokrzyskim

Edukacja włączająca
szkolenia i doradztwo dla kadr systemu oświaty

województwa podkarpackiego

Kompleksowy program wsparcia kadr edukacji włączającej w województwie dolnośląskim

Forum kadry włączającej
województwa małopolskiego

Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2024