Formularz zgłoszeniowy podkarpackie

PRZED DOKONANIEM ZGŁOSZENIA PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ
Z REGULAMINEM PROJEKTU


SPRAWDŹ CZY SPEŁNIASZ KRYTERIA FORMALNE POZWALAJĄCE NA UDZIAŁ W PROJEKCIE


Brak udziału w szkoleniach w ramach któregokolwiek projektu:

  • Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Przestrzeń dostępnej szkoły
  • Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved ADN AKADEMIA 2023